Mobility Service Nederland
Leasen met voorrang? Bel direct 050 - 304 80 40

Autogek? Schrijf je in voor onzeDisclaimer

Deze website wordt beheerd door Mobility Service Nederland BV (hierna genoemd Mobility Service). Door onze website te bezoeken ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden (hierna genoemd ‘disclaimer’). Wij verzoeken je deze disclaimer goed door te lezen. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van producten en diensten en deze disclaimer zijn de voorwaarden van de producten en diensten leidend.

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

De informatie op deze website is zorgvuldig samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel Mobility Service haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Mobility Service ziet af van elke vorm van aansprakelijkheid op dit gebied. Mobility Service kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade wegens incorrect functioneren van de website.

Al het tekstuele en grafische materiaal op deze website is (intellectueel) eigendom van Mobility Service. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobility Service.

 

Websites van derden

De website kan door middel van hyperlinks doorverwijzen naar websites van derden. Mobility Service selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren van websites van derden.

 

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

Op gebruik van deze site is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

 

Wijzigingen

Zonder voorafgaande aankondiging kan Mobility Service wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de website of de disclaimer. Wij raden je aan met enige regelmaat onze website en disclaimer te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

© 2017 Mobility Service Nederland – Algemene voorwaardenDisclaimerPrivacy Policy